Vy…

…jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mt 5:13

My jsme sůl země…MY jsme sůl země. Ne někdo jiný, jsme to prostě jen my. Když my nebudeme solit, tak se nikdo další neosolí. Pokud nezůstaneme slaní, tak i kdybychom se rozsypali všude kolem, nikoho neosolíme a ještě se po nás budou lidi vézt. Moc dlouho jsme se snažili solit bez slanosti, už je načase získat ztracenou slanost a vyžrat trávicí trakty všech lidí kolem!!! (však víte, jak to myslím)

Reklamy

Prostíráš…

…mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Žalm 23:5

Verš z jednoho z nejznámějších/nejoblíbenějších/nejcitovanějších žalmů…ale přesto dokáže zasáhnout i teď. Představme si, že jsme u Jeho stolu, a před námi se pomalu zaplňuje stůl různými pokrmy, jídla známá i neznámá, všude se line líbezná vůně…chceme všechno ochutnat, nejlépe všechno sníst, modlíme se, aby se naše břicho dokázalo enormně roztáhnout, a zjišťujeme, na každém talíři je přesně tolik, kolik jsme schopni v tu chvíli sníst. Začínáme si všímat i ostatních a zjišťujeme, že někteří sní o dost víc než my, ale zase někteří jí jen zeleninu nebo jenom maso nebo jenom červené věci. Rozhlédneme se kolem a vidíme hodně podobných lidí, kteří se v jídle omezují a také podle toho vypadají. Někteří hrozivě, někteří méně, ale nejde nám to do hlavy, vždyť to musí vidět, jak vypadají…nebo ne?

Zde je několik slibů, které nám Bůh dal a máme přijímat, ale někdy se stává, že zapomínáme, nebo ani nevěříme, že by to mohl být slib pro nás. Avšak Bůh nedělá žádné rozdíly, on nemá mezi lidmi oblíbence, všichni jsme před ním rovni – všichni! 

  • Římanům 8:1 NEČEKÁ NÁS ODSOUZENÍ
  • Koloským 1:13 JSME OBČANÉ JEHO KRÁLOVSTVÍ
  • Římanům 8:15 ON NÁS ADOPTOVAL
  • Efezským 2:18 MÁME K OTCI PŘÍSTUP
  • Židům 13:5 NIKDY NEBUDEME SAMI
  • 1. List Petrův 1:4 MÁME VĚČNÉ DĚDICTVÍ

Je ještě spoustu dalších slibů, nejdůležitější je chtít přijímat od Boha (cokoli). Jaký slib od Boha vás poslední dobou provází? 🙂

IF…

…it’s for JESUS, it’s got to be BETTER!!!

Když je to pro JEŽÍŠE, musí to být LEPŠÍ!!!

Jo, vím, ta hranice mezi výborným a přehnaným (nebo rovnou absolutně zvhrlým) je velice tenká a je to nebezpečné. Jen teď na chviličku odhoďte do koutku strach (a postupně vykopněte ze dveří – 2.Tim. 1:7) a přemýšlejte se mnou……

Jste ve chválicím týmu a máte sólo. Nepřipravili jste se a modlíte se, abyste nenarušili atmosféru chval. Tak jo, proběhnou chvály až do konce a nic jste nezaznamenali. Jen samé zavřené oči a zvednuté ruce. „Duchu svatý! V Tvé přítomnosti nejsou špatné nebo dobré tóny, ty to všechno vedeš!“
Máte mít kázání na shromáždění. Moc jste se na to nepřipravili a modlíte se, aby vás vedl DS. Něco zažblekotáte, usmějete se a po 45 minutách odcházíte s potleskem a úsměvami od všech. „Duchu svatý! Ty mi dáváš tak silná slova do úst, já bych to neřekl lépe!“

Hm…hm…teď přijde moje otázka. Jak myslíte, že to viděli a slyšeli ti ostatní? Byli tak hluboko v Boží přítomnosti, že neslyšeli falešné tóny? Bylo to 45-minutové kázání doopravdy tak silné?

Neříkám, že DS nevede a nedokáže nás vést takovým způsobem, že ani nevíme, odkud se ta slova nebo ten hlas vzal. To vůbec. Co já říkám je, nemohlo to být ještě lepší? Jakmile se stane jednou něco takového, lidé (jsme to ale hrozní) si začnou myslet, že by to mohlo být furt a stále. Jednou se nepřipravil, za pár týdnů podruhé, za pár dnů potřetí a už je to zvyk. Uspokojí se na té úrovni připravenosti a nehodlají jít dál, aby nebránili průchodu DS. CO TO JE?!?!?! Proč jsme se my – následovníci Krista – uspokojili s průměrným talentem. Proč jsme se uspokojili s průměrným učením? Proč máme tak ŠÍLENĚ VYSOKOU HLADINU TOLERANCE PRO UBOHÉ VÝKONY? Ježíš přišel na zem a od samého začátku dělal vše s tou nejelegantnější excelencí, s nejvyšší precizností a s největší vášní, jakou svět kdy viděl (vidí a uvidí). ON je Králem králů a Pánem pánů, všemocný, všeznalý Bůh. Když mu předložíme ubohé výsledky, je zarmoucen. Ale když mu předložíme naše nejlepší, usměje se a pomůže nám na vyšší úroveň.

Prosím, pochopte to správně. Když se někdo připravuje celý týden, ale pak něco zazpívá falešně nebo se zakoktá, tohle není útok na vás. Není to ani útok na ty lidi, kteří byli takto vyučováni ve sboru a vyrostli tak. Ne, není to jakýkoli útok. Spíš je to výzva. Svět hledá dokonalost a je ochoten za to platit. Řečníci se připravují dnem i nocí, hudebníci nezahrají nic, co nezkoušeli. Oni to nedělají pro Ježíše. Křesťané, hrdí následovníci Ježíše Krista – pojďme ukázat ďáblu, že vše pro Boha musí a bude ještě lepší…s Boží pomocí 😉

Dobrou noc ❤

,,Kradení oveče…

,,Kradení oveček“ není násobením sboru. Dokonce to není ani sčítání. Jde o odčítání od jiných sborů, aby vznikly nové. Dělat ,škatulata hejbejte se, nepřidá Božímu království vůbec nic. Některé denominace si asi myslí, že je správné růst i na úkor druhých. Jestli toto považují za úspěch, pak jsme opravdu selhali.

Tito mladí lidé…

Tito mladí lidé s odvahou a přesvědčením využili příležitosti. Asi je nelákalo rozdávat letáčky nebo pomáhat v dětském koutku. Jak to, že se dobrovolně pustili do něčeho tak radikálního? Chtěli, aby aby jejich život za něco stál. Jsem přesvědčen, že máme málo dobrovolníků proto, že od nich málo očekáváme.