Zapřít…

…sami sebe a – dál už to známe, je to už tolik opakovaná věta, že ani nevnímáme žádný tlak, žádné odhodlání, žádný nic. Přitom o tom je prakticky život opravdového následovníka JX.
Nevím, jestli se to zdá jen mě, ale hodně lidí se soustředí až moc na nesení kříže. Je to svým způsobem lehčí. Tak například: celý týden někdo musí hlídat pět dětí, ale je domluveno, že dostane předem peníze na potřebné výdaje, pronajatou chaloupku a auto. Tak se někdo vybere, ale těsně před příjezdem dětí zjistí, že nedostane peníze, musí je hlídat u sebe doma a dostane hromadný lístek na MHD. Jak zareaguje? Protože je to křesťan a hlídá děti svému bratru v Kristu, tak si děti veme k sobě, ale tváří se od začátku kysele, dětem nekoupí nic navíc, každou noc počítá dny do konce a každé ráno nechce vstát. Chápete? Nese kříž, ale nezapírá sám sebe. Co si vůbec představujeme pod pojmem „zapřít sám sebe“? Zapřít sami sebe, abychom byli jako roboti bez výrazu, emocí a charakteru? NE! Zapíráme sami sebe, aby Ježíš se mohl projevit skrze nás, aby DS mohl volně konat v našich životech, naplnil nás upřímnou láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, tichostí a sebeovládáním.
Kdykoli Ježíš promluvil, bylo to dokonalé, neříkal nic navíc ani nic nevynechal, měl jasný řád – první zapři sám sebe, pak nes svůj kříž. Takhle to funguje, takhle to máme dělat, hlavně kvůli sobě, když budeme nést kříž plní hořkosti, nenávisti a smutku, jaký užitek máme my a naše okolí? K užitku to má hooodně daleko, spíše všechny odradíme od nás a co je nejhorší – můžeme je odradit od následování JX. Na křesťany je každý den vyvinut obrovský tlak, naše nevěřící okolí sleduje každý náš krok a čeká, až uděláme chybu, aby oni se mohli ospravedlnit z jejich nevíry. Kdo je slabý, buď se úplně izoluje od světa nebo podlehne…kdo je pyšný, podlehne duchům klamu…kdo je vlažný, toho Pán vyplivne ze svých úst…

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.
To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen.

Je moc důležité mít kolem sebe sourozence v Kristu, kteří nás povzbuzují, hlídají, modlí se za nás a my je také povzbuzujeme, hlídáme a modlíme se za ně. Spojuje nás víra, víra v jediného pravého Boha, Ježíše Krista. Amen.

Jestli jsme s Ním zemřeli, budeme s Ním žít.
Jestli vytrváme, budeme s Ním kralovat.
Jestli jej zapřeme, i On nás zapře.
Jestli jsme nevěrní, On zůstává věrný –
nemůže přece popřít sám sebe!

Reklamy

2 thoughts on “Zapřít…

  1. Milá Marie dovol mi také sdílet s tebou to ci ty prožíváš,dávno jsem se tě chtěl zeptat,zda-li mohu,tvoje stránky copakdelamaria doporučovat…Ten problém znám,kdy se snažím ,vyhovět každému i věřícímu člověku a ve finále,abych někomu pomohl jdu třeba i na plasmu,kde mi vemou 850ml a jsem 2 dni špatnej ,někdy i 3 a na modlitebce,nebo na shromáždění se musím podpírat ,abych neomdlel,každý den volíme buď SE PTÁT CO CHCE DUCH SVATÝ A MODLIT SE ,NEBO JDEME PODLE SEBE A SVĚTA…Já to řeším už ráno,modlidbou,ať JE VŠECHNO TVÁ VŮLE OTČE.Bůh ti žehnej maximalně Máří,ať UŽ TĚ náš Pán povolá buď studium ,nebo práce ,tady na zemi si už si královna…God bless you…Modlím se za tebe,aby tvoje rozhodnutí vedl DS….

  2. Děkuji Maria,za tyhle povzbuzující slova od apoštola Pavla,mám také trápení za ,které se stydím svěřovat nejen pastorovi ,ale celému sboru(je to,že sem dlouhodobě nemocen,přesto sem chodil do práce,aby Milada mně nemněla,jenom za nedělního křesťana,tolikrát sem se za ní modlil,aby jí DS zjevil ,že nejsem takový jaky si myslí…Stále se modlím za ní a Vlada,ale o tom sem ti nechtěl psát,stydím se za to ,že moje víra v Ježíše mně ještě neuzdravila…Ano máš pravdu-Boží pravdu,máme nesti kříž,ale kolik z nás si nechce přiznat,jsem křesťan,odpouštím každému,kdo mně pomluvil…Každý z nás kdo je znovzrozený se neuráží o tom to je…Já pokud si nerozumím s lidma,kteří mně jenom deptají ,pomlouvají,tak se za ně modlím a pokoj Boží přijde…Dál pokračuji rozdávám NzGedeonky a obohatil jsem to létačkami z BTM dávám určity témata,mladým pro mladé ,podnikatelům a chytrákům konkretně pro ně a narkomanům a alkoholikům také…Pán ti žehnej sestro maximalně v tvé službě pro Pána…Igor

COMMENT?

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s