Proč jsem dnes šla na shromáždění?

Abych změnila svůj život.

Takto začal dnešní kázání Petr. (Bez toho -a.)

Naučme se chodit sami, samozřejmě je to vždy lehčí a lepší jít s někým, ale když není nikdo poblíž, musíme jít sami, tak se to naučme.

Co však praví? ,Blízko tebe je slovo, v tvýho ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: ,Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘  Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ,každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. Římanům 10:8-13 (myslím si, že to je ten úsek, který jsme četli)

Andělé v nebesích tam nejsou jen tak, nehlídali by trůn, kdyby nebyl vládce, a tak i sláva není nic, když není král. Bůh kontroluje, aby si na trůn nikdo nedělal nároky, jako Satan. Ježíš si nedělal nároky na nic.

Boží víra se dívá pořád dopředu, tím získává sílu jít dál a inspiraci. Jinak je to víra od ďábla. Když nás někdo pořád chválí, tleská a fandí nám, tak nám nedělá problémy pokračovat, těžké to je, až když tam nikdo není, ztrácíme víru a jistotu. Tu ale my musíme najít v Ježíši. Veškeré Boží zaslíbení nám pomáhají dívat se stále dopředu.

Pořád se chceme někomu podobat, ale nakonec ztratíme sami sebe. To se nesmí nikdy stát, cokoli se stane, pomůže nám poznatek, že jsme Boží děti (máme cenu).

Člověk má tendenci své sliby neplnit, ale stejně pořád slibuje. Chybí mu věrnost, síla. Slabost nás nesmí přemoct. Jak člověk slibuje, nedodrží, slibuje dál atd. nakonec z toho vzejde, že jeho slovo ztratí cenu. Bůh plní všechny své sliby, jen my se pořád bráníme. Bůh nikdy neslibuje to, co nemůže splnit a vše plní ihned. Samozřejmě z našeho pohledu se to někdy může zdát jako „věčnost“, ale u Boha neexistuje čas. Čas je tu jen proto, že Bůh s námi má soucit.

Kdo se dívá dál, dokáže se dívat i blíž.

Bez víry není odměna. Bůh odměňuje i pohany, kteří mají snahu, ale ne věčným životem.

Vše, co děláme, neděláme zbytečně, pokud jsme v Ježíši. Jediný dobrý kazatel je Ježíš, tak ať On káže skrze nás, protože jedině Jeho slovo má cenu.  Jestli chceme, aby se lidé obrátili, musíme mít to Slovo v sobě. Jestliže je v našich srdcích, je nám blíž, než cokoli jiného.

Všichni lidé popsaní v Bibli existovali jen proto, aby skrze ně mohl Ježíš přijít na zem. Náš důvod existence je, aby skrze nás Duch svatý mohl šířit evangelium a Ježíš očistil své jméno, jinak nemáme absolutně žádnou cenu (žádnou, nulovou, cena = nř). Naše cena roste s naší láskou k Ježíši – nasazujeme si vlastní cenu. Nejvyšší cena, kterou dokáže jakýkoli člověk zaplatit je jeho život, ale když nemá Ježíše, jeho život nemá žádnou hodnotu. Naopak s Ježíšem naše cena vzroste tak moc, že Bůh s námi chce strávit věčnost a touží po nás, jako po svých dětech a naše srdce k Němu volají „Abba, Otče.“

Jedině skrze Ježíše nacházíme spasení. Humanitární akce jsou pomoc, od nějakého bodu musíme sami pokračovat.

Lidé si o nás můžou myslet, jak moc jsme pokorní, ale když se na nás a naše důvody pokory dívá Ježíš, přijdou mu tak hnusné. Většinou jsme pokorní kvůli sobeckosti, očekáváme něco na oplátku.

Ve všech bitvách a válkách apod. pravda zůstane a nic ji nezlomí.

Zodpovědnost za nebesa, anděly, věčnost atd. může mít jen Bůh, On jediný má v sobě klid, nic negativního v Něm není.

Sbor je součástí nebes a skrze shromáždění vidí lidé charakter nebes. Jako kdybychom my byli clona a lidé zvenku se dívali skrze nás do nebes, jestli budeme čistí, uvidí jasně, ale jestli budeme špinaví, uvidí zkresleně.

„Jasné světlo jitřní…“ Až co do nás se posvítí Božím světlem uvidíme, v jaké tmě jsme to žili anebo že vše není tak krásné a perfektní, jak jsem si myslela apod.

Boží evangelium má moc vzkřísit mrtvé, uzdravit nemocné a spasit lidi.

V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Jan 14:20

Bible volá „Přijď, Ježíši,“ moc času není. Ďábel tím často mate lidi, „času je dost, zítra/příští měsíc/příští rok/za deset let tu ještě budeš, proč se stresovat teď.“

To je vše, co jsem dnes ráno stihla sepsat, ale myslím, že hlavní myšlenku to má.

Reklamy

COMMENT?

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s